CUSTOMS

R&M FORWARDING IS AEO GECERTIFICEERD

Wij beschikken de nodige diverse vergunningen. Zo zijn wij een gecertificeerd douane-entrepot, erkend weegstation voor bananen, phytosanitair inspectielocatie, AEO gecertificeerd en Skal gecertificeerd. Daarnaast kunnen we vanuit hier communautaire- en niet-communautaire  goederen ontvangen, opslaan en versturen met de daarbij behorende papieren.

Uiteraard zijn wij altijd up-to-date omtrent de douane wet- en regelgeving, zodat wij u optimaal kunnen assisteren!

WIJ ONTZORGEN

  • vrij maken niet communautaire goederen
  • re-exporteren
  • fiscale vertegenwoordiging
  • verwerking SKAL organische producten
  • transit vervoer